Navigace

Nové logo

Klastr Mechatronika má upravené logo. Postupně jej vyměňujeme také na webových stránkách a dalších materiálech.