Navigace

Změna klastrové organizace

Spuštění nových www stránek klastru MECHATRONIKA

Dne 2. listopadu 2015 byly zapsány následující změny – z klastru se stal zapsaný spolek a došlo ke změně sídla klastru – Nerudova 982/25, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, současně došlo ke změnám ve složení výkonné rady klastru.