Navigace

Mezinárodní fórum mechatroniky: 25.-26. září 2024

Letos s motem: „Future Industry X.0 - vedena daty, zacílena na lidi"

Společná akce  více než 650 podniků a institucí z německy mluvící alpské oblasti (jižní Německo, Rakousko, Jižní Tyrolsko a Švýcarsko) se tentokrát opět vrací do bavorského Chamu.

Co přinese?

Kdy: 25.-26. září 2024

Kde: Veletržní hala v Chamu

Bližší informace a podrobný program na webu Bayern Innovativ