Klastr Mechatronika

Navigace

Pro koho pracujeme?

 • Firmy

  Mechatronika – Oblast strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a služby spojené s tímto zaměřením

  Více informací >
 • Školy

  Technické vzdělávání počínaje mateřskými školami, přes základní školy, směrem ke středním a vysokým školám.

  Více informací >
 • Veřejná správa

  Zřizovatelé školských zařízení, kteří mají zájem o rozvoj technického vzdělávání, další spolky, komory, které fungují na základě české legislativy.

  Více informací >

Poslední články

Všechny články >

Projekty

Klastr MECHATRONIKA  se podílí na řešení těchto projektů:

BE IN: Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích (TL04000166), který je podpořen v rámci programu TAČR – Éta-Covid-19.

314 AMNET:Síť pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby, který je podpořen Evropskou unií z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

Česká technologická platforma pro aditivní výrobu, který je podpořen Evropskou unií z programu OP PIK Spolupráce – Technologické platformy.

Více informací o aktuálních i ukončených projektech, můžete najít na našich stánkách v sekci Projekty.

O klastru

Klastr je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii.

VIZE klastru:
Vytvoření funkční platformy pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Klastr MECHATRONIKA z.s. neustále rozšiřuje svou členskou základnu, kterou tvoří podniky působící v oblasti mechatroniky a oborech s ní souvisejících, instituce veřejné správy, školy a výzkumné organizace.

Všichni členové >