Klastr Mechatronika


Pro koho pracujeme?

 • Firmy

  Mechatronika – Oblast strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a služby spojené s tímto zaměřením

  Více informací >
 • Školy

  Technické vzdělávání počínaje mateřskými školami, přes základní školy, směrem ke středním a vysokým školám.

  Více informací >
 • Veřejná správa

  Zřizovatelé školských zařízení, kteří mají zájem o rozvoj technického vzdělávání, další spolky, komory, které fungují na základě české legislativy.

  Více informací >

Poslední články

Den Klastrů v Plzeňském kraji

18.10.2018 se na Vás těšíme v DEPO2015 na dni Klastrů, který pořádáme spolu s Národní klastrovou asociací. V programu bude prostor pro odborné přednášky, výměnu zkušeností z praxe ale hlavně pro osobní setkání a rozhovory.

Číst celý článek >
Všechny články >

Krátce o klastru

Klastr je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii.

Poslání klastru

Je podpora vědy a výzkumu, transferu znalostí mezi vzdělávací a průmyslovou sférou. Dále podpora technického vzdělávání a internacionalizace.

Více o klastru >

Naši členové

Naše neustále se rozšiřující členská základna se sestává z členů ze všech oblastí, které Klastr MECHATRONIKA pokrývá. Členskou základnu tvoří oborové firmy, instituce ze státní správy, školy a vzdělávací instituce.

Všichni členové >