Klastr Mechatronika


Pro koho pracujeme?

 • Firmy

  Mechatronika – Oblast strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a služby spojené s tímto zaměřením

  Více informací >
 • Školy

  Technické vzdělávání počínaje mateřskými školami, přes základní školy, směrem ke středním a vysokým školám.

  Více informací >
 • Veřejná správa

  Zřizovatelé školských zařízení, kteří mají zájem o rozvoj technického vzdělávání, další spolky, komory, které fungují na základě české legislativy.

  Více informací >

Poslední články

Partnerství s mezinárodním EUREKA klastrem

Podařilo se nám navázat partnerství s mezinárodním klastrem SMART advanced manufacturing, který patří do sítě tzv. Eureka-klastrů. Klastru MECHATRONIKA  se tak otevřely další příležitosti k práci na projektech výzkumu, vývoje a inovací na mezinárodní úrovni.

Číst celý článek >

Nová platforma pro aditivní technologie

Klastr MECHATRONIKA, z.s. založil Českou technologickou platformu pro aditivní výrobu (ČTPAV). Tato nová platforma se zaměřuje především na koncové uživatele aditivních technologií. Propojuje akademickou a podnikovou sféru, nabízí podnikům využití aktuálních znalostí, zkušeností a výstupů výzkumu této oblasti. Platforma také usnadní českým podnikům přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací na národní i evropské úrovni.

Číst celý článek >
Všechny články >

Projekt č. 217

Klastr MECHATRONIKA  aktuálně řeší projekt Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

O klastru

Klastr je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii.

VIZE klastru:
Vytvoření funkční platformy pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Klastr MECHATRONIKA z.s. neustále rozšiřuje svou členskou základnu, kterou tvoří podniky působící v oblasti mechatroniky a oborech s ní souvisejících, instituce veřejné správy, školy a výzkumné organizace.

 

 

 

Všichni členové >