Klastr Mechatronika


Pro koho pracujeme?

 • Firmy

  Mechatronika – Oblast strojírenství, elektrotechnika, informační technologie a služby spojené s tímto zaměřením

  Více informací >
 • Školy

  Technické vzdělávání počínaje mateřskými školami, přes základní školy, směrem ke středním a vysokým školám.

  Více informací >
 • Veřejná správa

  Zřizovatelé školských zařízení, kteří mají zájem o rozvoj technického vzdělávání, další spolky, komory, které fungují na základě české legislativy.

  Více informací >

Poslední články

Nová platforma pro aditivní technologie

Klastr MECHATRONIKA, z.s. založil Českou technologickou platformu pro aditivní výrobu (ČTPAV). Tato nová platforma se zaměřuje především na koncové uživatele aditivních technologií. Propojuje akademickou a podnikovou sféru, nabízí podnikům využití aktuálních znalostí, zkušeností a výstupů výzkumu této oblasti. Platforma také usnadní českým podnikům přístup k podpoře výzkumu, vývoje a inovací na národní i evropské úrovni.

Číst celý článek >
Všechny články >

Projekt č. 217

Klastr MECHATRONIKA  aktuálně řeší projekt Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií, který byl podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020.

O klastru

Klastr je postaven na principu propojení firem, státní správy a škol. Není odvětvově zaměřen. Byl zvolen kompetenční model klastru. Od založení existuje vazba na podobně zaměřené klastry v Bavorsku, resp. v Evropské unii.

VIZE klastru:
Vytvoření funkční platformy pro spolupráci podniků, výzkumných a vzdělávacích institucí v oboru mechatroniky a návazných oborech.

Klastr MECHATRONIKA z.s. neustále rozšiřuje svou členskou základnu, kterou tvoří podniky působící v oblasti mechatroniky a oborech s ní souvisejících, instituce veřejné správy, školy a výzkumné organizace.

 

 

 

Všichni členové >