Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií.

Klastr MECHATRONIKA zahájil realizaci projektu, který je podpořen z programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 - 2020.

Projekt je založen na myšlence vzájemného poznávání a budovaní udržitelných vztahů mezi MSP v přeshraničním regionu. Intenzivní spolupráce a propojení Klastru MECHATRONIKA s partnerským bavorským Cluster Mechatronik & Automation přispěje k posílení konkurenceschopnosti firem a rozvoji česko-bavorského příhraničního regionu.