Dozorčí rada

Dozorčí rada kontroluje především hospodaření Klastru. Své zprávy předkládá Valné hromadě Klastru.

Složení dozorčí rady klastru MECHATRONIKA z.s.

Předseda dozorčí rady

Členové dozorčí rady