Navigace

Dozorčí rada

Dozorčí rada kontroluje především hospodaření Klastru. Své zprávy předkládá Valné hromadě Klastru.

Složení dozorčí rady klastru MECHATRONIKA, z.s.

Členové dozorčí rady