Navigace

Projekty

Aktuálně vyhlašované výzvy z různých zdrojů (MPO, TAČR apod) najdete vždy v Aktualitách v rubrice Projektová kancelář

Realizované projekty:

217: Síť pro transfer technologií mezi MSP v česko-bavorském příhraničním regionu v oblasti pokročilých výrobních technologií

Připravované projekty:

AMNET: Síť pro podporu transferu znalostí a technologií v oblasti aditivní výroby

Podpora BioEkonomiky v malých a středních podnicích – BE IN