BizGarden s.r.o.

Aplikace a komercializace technických řešení, internationalizace, networking

BizGarden s.r.o. je soukromá nezisková výzkumná organizace. Společnost BizGarden byla založena v roce 2010 v Brně.

Svou činností se zaměřuje na aplikaci a komercializaci různých existujících technických řešení a tvorbu nových obchodních modelů, zpracování analýzy trhu, internacionalizaci a networking. Specializujeme se na využití mobilních a vesmírných technologií, zpracování satelitních signálů a dat na zemi. Hledáme aplikace k využití vesmírných technologií v běžném životě.

Věnujeme se poradenství a podpoře rozvoje MSP, mladých podnikatelů a startupů. Podílíme se na provozu coworkingového prostoru KoPlac  v Brně, který funguje primárně jako „laboratoř“ pro testování nových inovativních podnikatelských nápadů. Tady také spolupořádáme řadu startuperských akcí, hackathonů a jiných akcí cílených primárně na mladou podnikatelskou komunitu.

Základní nabídka služeb:

Hlavní reference a největší realizované projekty:

Zakázky pro Evropskou kosmickou agenturu:

BizGarden je členem Národní klastrové asociace  a certifikovaným partnerem GrowthWheel, nástroje pro rozvoj podnikání.

BizGarden s.r.o.
Příkop 27/2a
602 00 Brno
http://www.bizgarden.cz

Ing. Ludek Kühr
Tel: +420 605 822 228