Navigace

Evropská klastrová konference 26. – 27. 9. 2022

8. ročník Evropské klastrové konference se uskuteční v září v Praze.

Na konferenci se sejdou klastroví manažeři, tvůrci politik a odborníci z celé Evropské unie. Tato významná konference pro zainteresované subjekty z oblasti průmyslu se zaměří na témata vyplývající z aktualizované průmyslové strategie EU a její implementace. Zahrne také otázky, kterými se bude české předsednictví zabývat, jako je energetická bezpečnost a strategická odolnost průmyslu EU.

26.–27. září 2022

O2 Universum, Praha 9

Na druhý den konference jsou připraveny také návštěvy významných českých klastrů a jejich členských firem.  Účastníci mohou navštívit:

Bližší informace  a možnost registrace najdete na stránkách Evropské klastrové konference nebo na stránkách Národní klastrové asociace.

Těšíme se na setkání s Vámi.