Konference o kybernetické bezpečnosti

Kybernetická bezpečnost ve firmách, obcích a subjektech kritické infrastruktury

Informační a technologická bezpečnost je vzhledem ke stále dynamičtější digitalizaci a automatizaci procesů v řízení a chodu veřejných organizací a obcí, stejně jako výrobě a provozu firem a z hlediska hrozeb pro jejich zajištění, stále akcentovanějším tématem.

Kdy: 17. září 2019

Kde: Moravskoslezské inovační centrum (Technologická 372/2, Ostrava)

Pro: šéfy bezpečnosti, IT, manažery, vedoucí představitele firem a obcí, výzkumné organizace a školy

Konference se bude věnovat mimo jiné následujícím otázkám:

Z důvodu omezené kapacity sálu je třeba se na konferenci přihlásit do 12. září 2019 pomocí tohoto odkazu nebo na emailu: info@btklastr.cz

Pozvánka ke stažení