Plzeňské podnikatelské vouchery

Program umožňuje získat dotaci na služby výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti.

Podporovanou aktivitou v rámci programu je nákup služeb, jejichž výsledky/výstupy žadatel o dotaci potřebuje na plánované inovační aktivity v rámci svých podnikatelských činností.  Program je určen pro firmy a výzkumné organizace se sídlem v Plzeňské metropolitní oblasti.

 

S administrativou spojenou s přípravou a podáním žádosti vám ráda pomůže projektová kancelář klastru (klastr@klastrmechatronika.cz / 777 085 704)

Příjem žádostí:

 1. září 2019 do 3. října 2019

Podporované služby:

Výzva ke stažení

Bližší informace k programu můžete najít také na stránkách BIC Plzeň